Forum

Du kan få dit indlæg bragt ved at sende det med e-mail til:
ef@gamle-christianshavn.dk
Der gælder følgende regler (som ikke er til diskussion på hjemmesiden):

§ 1. Du kan skrive indlæg om hvad som helst, eller annoncere noget du vil sælge eller købe, når blot du ikke driver erhverv.

§ 2. Du skal være beboer i ejendommen eller medlem af ejerforeningen.

§ 3. Du kan ikke være anonym og navn og adresse vil følge dit indlæg.

§ 4. God "nettikette" bør følges. Personlige anklager, hetz og anstødelige indlæg vil ikke blive bragt. Indlæg skal overholde gældende lovgivning.

§ 5. Du kan frit give din mening tilkende også selv om den afviger fra andres, når blot du følger § 4.

§ 6. Du kan ikke forlange eller forvente svar på dit indlæg og du har ikke krav på hvor tit hjemmesiden bliver opdateret.

§ 7. Indlæg ældre end 6 måneder kan blive slettet fra siden.

Seneste indlæg Køb & Salg Spørsgmål til ejerforeningen