Pris: 0 kr.

Prisen for hele herligheden var 0 kr. for beboerne.

Dannelsen af gårdlauget skete nemlig ikke på initiativ fra karréen, men i kraft af saneringsloven blev der i 1986 tinglyst en række servitutter for alle ejendommene, der lovmæssigt satte betingelserne for gårdarealets ejerskab, benyttelse, drift og forvaltning. Disse betingelser gælder også for gårdlauget i dag og det kan f. eks. ikke opløses uden myndighedernes godkendelse.

De enkelte ejendomme måtte i den forbindelse afstå fra alle matrikulære arealrettigheder og forpligte sig økonomisk til i fællesskab at drive gårdlauget.

Som en slags kompensation for tabet af disse rettigheder og for at sikre gårdsammenlægningens succes blev selve etableringen af anlægget finansieret af kommunen (dvs. skatteborgerne) – en ”gave” til karréens beboere på ca. 1,3 millioner kr. svarende til godt 5.000 kr. pr. husstand.