Økonomi

Ejendommenes økonomiske bidrag til gårdlaugets drift sker efter samme princip som ved afstemning på generalforsamlingen. Ejendommens andel af det samlede antal bruttoetagem2 udgør den brøk de samlede udgifter fordeles efter.

Udgifterne ved driften af gårdlauget dækker bl. a. renholdelse, snerydning, gartnerisk vedligeholdelse, reparationer, nyanskaffelser administration og regnskabsrevision.