Gårdlauget er en forening

Gårdlauget er en forening som enhver anden forening, med den forskel at medlemskab ikke er frivilligt, jf. de servitutbestemte og tinglyste foreningsvedtægter.

Inden den formelle stiftelse af gårdlauget i 1990 deltog de kommende medlemmer af lauget dog i den nærmere udformning af nogle af vedtægternes paragraffer, men i det store og hele kan de essentielle forhold heri ikke ændres uden godkendelse fra Københavns Kommune.