Gårdhaven før og nu

v. Hesteskokarréens Gårdlaug

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen for Hesteskokarréens Gårdlaug ønsker hermed at informere karréens beboere om det gårdanlæg karréens ejendomme forvalter i fællesskab.

De fleste beboere oplever nok at gårdanlægget bare er noget der ”er der” og er naturligvis ikke på forhånd bekendt med de betingelser og muligheder et gårdlaug indebærer.

Vi har i dag, efter vores opfattelse, et tidssvarende og velfungerende gårdmiljø med en frodig beplantning der har vokset sig vel ud af planteskolestadiet.

Men sådan har det ikke altid været. Der er sket en kolossal forandring hvis vi tænker tilbage på tiden før 1989, hvor gården var adskilt af hegn på kryds og tværs og fyldt op med baghuse, pissoirer, affaldstønder, fritliggende bunker med stort affald, faldefærdige og rådne skure til cykler, en sværm af syge duer, hundelorte på betonbelægningen, vildkattejammer om natten og kun fire træer.

En forandring som vi mener er værd at værne om, og som hver især bør yde sit til at bevare!

Det er derfor bestyrelsens holdning og politik så vidt muligt at drive gårdlauget således, at der opretholdes et højt vedligeholdelsesniveau, og at der derudover også gives mulighed for fornyelser.

Det koster selvfølgelig nogle penge, men fidusen er jo at vi er mange til at dele: over 250 husstande på tilsammen mere end 20.000 bruttoetagem2.

Har du forslag eller meninger du gerne vil bringe frem er du velkommen til at kontakte din ejendoms repræsentant i gårdlauget. Som beboer i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn kan du kontakte bestyrelsen i ejerforeningen.