Cykelparkering

Cykler kan parkeres under cykelhalvtagene. Der må ikke henstilles cykler i gården uden for cykelskurene. Er der ikke plads dér må de placeres uden for gården.

Henstilling af defekte og ubenyttede cykleri gårdanlægget er ikke tilladt!

Det er her bestyrelsens holdning, at defekte og ubenyttede cykler ikke hører hjemme i gården, men er at betragte som uvedkommende private ejendele på fællesområdet.

Gårdlauget er ofte blevet spurgt om der ikke i gården kunne skaffes plads til flere cykler på grund af ulemperne ved parkering på gadesiden. Her har gårdlauget måttet foretage en afvejning af hvilke formål gårdhaven skal tjene. Skulle alle 285 husstande kunne anbringe 2 - 3 cykler i gårdhaven skulle der gøres plads til op mod 1.000 cykler, og det ville ske på bekostning af behovet for andre rekreative formål med anlægget