Affaldssortering

Vi har endnu ikke en fuldt udbygget affaldssorteringsmodel, men en del af affaldet skal sorteres:
 • Miljøfarligt affald anbringes i storskraldsrummene, hvorefter det vil blive anbragt i aflåst kemikalieskab
 • Batterier anbringes i særlige beholdere placeret lige uden for storskraldsrummene
 • Elektronikskrot anbringes i storskraldsrummene
 • Cykelvrag anbringes i storskraldsrummene
 • Aviser og alm. papir anbringes containerne mærket ”Aviser”
 • Tomme bølge-papæsker anbringes i storskraldsrummene, hvorefter de vil blive anbragt i aflåste containere.
 • Grøntsagsaffald (minus citrusfrugter) kommes i de grønne komposteringsbeholdere.
 • Alt glasaffald anbringes i den kommunale glascontainer der er opstillet på gadehjørnet Sofiegade / Dronningensgade
 • Alt andet affald der omfangsmæssigt kan være i de almindelige affaldscontainere skal anbringes dér. Det gælder også sorte affaldssække med blandet indhold!


  Nøglen til storskraldsrummene er den samme som nøglen til de 3 fællesporte ind til gården. Udleveres hos viceværten.