Vinduer

Ejendommen har, både til gården og til gaden, bevaret de gamle vinduer af æstetiske hensyn. For fortsat at kunne bibeholde dem er det vigtigt at de vedligeholdes korrekt, og ikke udsættes for unødvendige fugt- og klimabelastninger.

Det er i vedtægterne pålagt samtlige ejere og lejere at have forsatsvinduer. Disse kan evt. fjernes om sommeren; men i fyringssæsonen fra 1/10 - 1/5 skal de være påmonteret.

Med kun ét lag glas vil der opstå kondens på indersiden af glasset, hvilket medvirker kraftigt til vinduernes nedbrydning, især hvis malingen på indersiden er skallet af eller den indvendige kitning ikke er i orden.

Indvendig maling og kitning af selve vinduet, såvel som af forsatsvinduet, påhviler den enkelte ejer. Maling bør ske med en diffusionstæt oliealkydmaling eller tilsvarende. Af hensyn til forsatsvinduernes effektivitet og for at forebygge frostsprængning af kit er det vigtigt at forsatsvinduerne slutter tæt. Dette kan sikres ved at montere gummilister, en læbe- eller v-profil er oftest den bedste løsning.

På de udvendige vinduesrammer må der af hensyn til mellemrummets udluftning ikke monteres tætningslister. Specielt er det uheldigt, hvis der er monteret skumgummilister, da disse suger fugt

For vinduerne i køkkenet er der i mange tilfælde specielle forhold der gælder: Det drejer sig om de vinduer hvor forsatsglasset er koblet direkte på den gående yderramme med små vridere. Her opstår der nemt kondensvand mellem de to lag glas. Som beskrevet ovenfor kan dette afhjælpes ved at sikre to ting: 1) klæb en tætningsliste på bagsiden af glassets plasticindfatning så forsatsglasset slutter helt tæt indadtil og 2) sørg for ventilation mellem de to lag glas ved at sikre at de borede ventilationshuller i yderrammen ikke er blvet malet over.

Udvendig malerbehandling foretages efter behov af ejerforeningen. Konstaterer du, at vinduerne mangler kit på ydersiden, eller at den udvendige maling er skallet af, kan du gøre viceværten opmærksom på det. Vinduerne gennemgås i øvrigt en gang årligt, og de mest trængende bliver ordnet.