Skrald skal sorteres

Storskrald
Storskrald må kun anbringes i de to lukkede blå skure ved affaldscontainerne i hver ende af gården. Alt hvad der størrelsesmæssigt kan anbringes i affaldsbeholderne må ikke placeres i storskraldsrummet. Undgå dog at fylde alle affaldsbeholderne op på en gang. Rummene tømmes én gang om ugen. Nøgle til rummene er den samme som til de 3 fællesporte ind til gårde. Kan fås ved henvendelse til viceværten.

Batterier
Anbringes i særlig beholder placeret i storskraldsrummet

Tomme papkasser
Anbringes i storskraldsrummene eller oven på den container der er mærket ”PAP”

Papir og aviser
Anbringes i særlige containere mærket ”Papir”


Se mere om affaldssortering / miljøaffald / kompost / genbrug