Radiatorer / varmeforbrug

Radiatorerne er termostatstyrede. Indstillingen "3" på radiatorventilen giver ca. 21 graders rumtemperatur, hvis alle radiatorer i lejligheden står på samme indstilling, ingen af følerne er tildækkede og alle forsatsvinduer er sat op.

Med mindre man er bortrejst i længere tid kan det ikke svare sig at skrue ned for varmen. Ejendommen er en såkaldt ”tung” bygning, hvor det kræver uforholdsvist mange kalorier at varme et afkølet rum op til almindelig stuetemperatur igen.

Find en indstilling der passer dig og lad den stå der året rundt, bortset fra når du lufter ud.

I overensstemmelse med lovgivningen har vi etableret individuel afregning af rumopvarmningen. Det kan derfor godt betale sig ikke at frådse med varmen, men en stor del af energiforbruget til varmt vand og rumopvarmning afregnes stadig af ejendommen i fællesskab.

En jævn lav temperatur kan dog derfor anbefales frem for dagligt at skrue op og ned for varmen.

Rumtemperaturen bør dog ikke blive lavere end 20 grader, da der ellers vil danne sig allergifremkaldende skimmelsvampe på de kolde ydermure og evt. rådskader. Tørring af vasketøj i lejlighederne bør helt undgås af hensyn til fugtproblemerne.
Se også:
Ændret placering af radiator
Varmemåling