Poskasser

Som følge af den ny postlov er der i 2009 etableret postkasseanlæg i hovedtrappernes indgangsparti.

Postkassen udgør en del af din private ejendom som ingen andre end lejlighedens indehaver / beboer har retmæssig adgang til. Derfor skal du sammen med nøglerne til lejlighden også fra ejer / tidligere beboer modtage 2 stk nøgler til din postkasse når du overtager lejligheden / flytter ind. - Ingen andre er i besiddlse af kopier af disse nøgler!

Mister du nøglerne kan du kun få adgang til din postkasse via en låsesmed. Dette sker på eget initiativ og regning. Reparation efter fysisk opbrud af postkassen vil blive pålignet lejlighedens ejer.

Hvis du gerne vil kunne bruge din nøgle til din lejlighed til også at åbne din postkasse med kræver det at din lejlighedslås er en 5-stiftet Rukolås (nøgle med rundt hoved). - Du kan i så fald få omlagt postkasselåsen hos en låsesmed eller hos ”Kræmmerhuset” på torvet. Du kan demontere låsen der er fæstet med en clips som kan skubbes op / fri, hvorefter låsecylinderen kan tages ud.

Postvæsenet leverer kun post til de personer der står på postkassens navneskilt. Du kan du henvende dig til viceværten og få lavet et nyt navneskilt. Du skal selv montere det ny navneskilt i postkassen da det kun kan monteres ved at åbne postkassen.

Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer i din postkasse, skal du henvende dig på det lokale postkontor, hvor du mod en underskrift kan få udleveret et mærkat med ”nej tak til reklamer” eller ”nej tak til reklamer og gratisaviser”. Dette mærkat klæbes på din postkasse.

Er du fyldt 65 år, har du ret til fortsat at få post bragt op til din dør. Du skal henvende dig på det lokale postkontor, hvor du mod at vise legitimation kan få udleveret et mærkat til at klæbe på din postkasse.

Er du gangbesværet og ikke fyldt 65 år, kan du søge handicaporganisationerne om at få ret til at blive omfattet ovennævnte ordning.

Får du dette specielle mærkat og klæber det på din postkasse, anbefaler vi, at du samtidig aflåser postkassens indkast med en metalpind, som du kan få udleveret hos viceværten.