Radiatorer / ændring af placering

Radiatorinstallationen tilhører ejendommens fælles bestanddele og må som sådan ikke ændres af den enkelte ejer.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til at nedtage en radiator, men bestyrelsen kan efter ejers ansøgning tillade, at den enkelte radiators placering kan ændres efter nærmere angivne vilkår.

For at kunne få tilladelse til at ændre en radiators placering skal ejeren underskrive en erklæring / formular, udarbejdet af foreningens advokat, hvoraf de nærmere vilkår fremgår. Formularen kan rekvireres hos bestyrelsen.

Såfremt en ændret radiatorplacering er blevet godkendt af bestyrelsen, skal flytning og efterfølgende indregulering af strengeventiler foretages af ejendommens VVS-firma, der på ejers regning rekvireres af ejendommens vicevært.

Bestyrelsens beslutning har baggrund i et Notat fra Dominia A/S af 23. maj 2003, hvori der er taget stilling til problematikken i forbindelse med vores ejendom. Det fremgår heri, at en nedtaget radiator kan indebære, at rumtemperaturen i den pågældende lejlighed ikke kan holdes på det ønskede niveau under alle vejrforhold, eller at de resterende radiatorer i lejligheden skal yde tilsvarende mere. Hvis en radiator skal yde mere end forudsat, kan det i praksis kun ske ved at fremløbstemperaturen øges. Når fremløbstemperaturen i hele anlægget øges opstår der risiko for, at der ikke kan opnås en tilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet.

Nedtagning af en enkelt radiator vil næppe kunne registreres på ejendommens samlede afkøling af fjernvarmevandet over året, men ved en mere generel nedtagning af radiatorer vil den mindskede afkøling kunne resultere i en økonomisk straf for dårlig afkøling.

Vores ejendom har uisolerede facader med vinduespartier isoleret med to lag glas. Radiatorer bør derfor være placeret under vinduerne og være fordelt i rummene. Hvor dette afviges må der påregnes reduceret komfort.

Se også:
Radiatorer
Varmemåling