Parkering

Der kræves parkeringslicens for at parkere på Christianshavn. En sådan fås mod gebyr hos Stadsingeniørens direktorat, Islands Brygge 37, 2300 S, tlf. 3366 4499, ekspedition 9-15. Registreringsattest skal medbringes.

Parkering i Passagen er ikke tilladt, da den skal kunne benyttes af udrykningskøretøjer.

Ombygning

Ombygninger af lejligheder må foretages, når de er i overensstemmelse med gældende love og regler. Hvor bygge- og ibrugtagningstilladelse kræves, skal kopier sendes til ejendommens administrator, jfr. i øvrigt ejerforeningens vedtægter § 14 Stk. 7

Indbrud

For at undgå tyverier og indbrud er det vigtigt at man husker at lukke og låse døre til bagtrapper og vaskekælder samt gårdens porte.

Det anbefales at forsyne lejlighedens indgangsdøre med to låse og forstærke karmene, hvis man effektivt ønsker at forhindre indbrud.

Et godt råd i øvrigt er, at få sat en større brevsprække i døren så reklamer og søndagsaviser ikke hober sig op på måtten og signalerer fri bane for indbrudstyve. Alternativt kan man aftale med naboerne at de fjerner aviser mv.

Husk at dørtelefonanlægget og låsen på den nederste yderdør kun giver begrænset sikkerhed mod indbrud.