Franske altaner

Generalforsamlingen har i 2008 besluttet at der kan etabeleres franske altaner på ejendommens gårdside efter nærmere bestemmelser og retningslinjer. - Specifik tilladelse for lovlig etablering kan gives af ejerforeningens bestyrelse såfremt nedenstående bestemmelser, regler og vejledning følges. - Det anbefales at alle nævnte dokumenter udprintes da materialet er meget detaljeret og da det er vigtigt at det følges meget nøje.

Etableringen af fransk altan sker på ejers egen foranledning og financiering når tilladelse er opnået.

Dokumentoversigt:

Ejerforeningens manual med regler og vejledning

Tegningsmateriale

Fuldmagt til ansøgning om byggearbejder

Ansøgning om byggetilladelse

Vejledning i udfyldelse af skemaer til myndigheder