Støj

Her gælder lejelovens almindelige bestemmelser om at der skal være ro i huset fra kl. 23 – 07. En gang imellem er det dog tilladt at holde en fest, men så er det kutyme at advisere naboerne i god tid.

Husdyr

Det er på en generalforsamling vedtaget at man må have kæledyr i lejlighederne. Husdyrene må dog ikke være til gene for øvrige beboere.


Tilbage til øvrige
Regler