Passagen

Passagen er ejendommens fælles areal omkring haveanlægget, også kaldet ”Lille Versailles”. Se også Plantegning af ejendommen.

Her gælder det at parkering af biler ikke er tilladt (heller ikke natten over), men at af- og pålæsning samt bilvask er tilladt.

Parkering af cykler langs med hegnet til haveanlægget er ikke tilladt. Der skal være fri passage for køretøjer, herunder redningskøretøjer. Desuden skæmmer det ejendommen hvis det overalt flyder med parkerede cykler.

Undgå venligst at parkere cyklen foran bænken ved vaskeriet og ud for vandhanen ved den store rose. Og ikke mindst: Spær ikke for adgangen til døre og kældernedgange.

Vedrørende cykelparkering i gården se: Ordensreglement for Hesteskokarréens Gårdlaug.


Tilbage til øvrige
Regler