Generelt om huset
og om husets beboere

Kulturen i en ejerlejlighedsforening er i nogle tilfælde præget af den individuelle boform, hvor andre boformer indbyder til mere fællesskab. I vores ejendom ligger holdningen nok midt imellem disse yderpunkter.

Da vores ejendom er traditionelt og gammeldags indrettet med relativt små lejligheder, er det en bærende idé i foreningen, at forsøge at etablere en række attraktive fælles faciliteter til brug for de enkelte medlemmer. Det er en måde at gøre en lille lejlighed ”større” på. I nyt etagebyggeri af en vis standard er sådanne faciliteter ofte en selvfølge.

Det er så op til den enkelte, hvor meget fællesskab der så i øvrigt skal være. Foreningen arbejder i den forbindelse på at få indrettet et Beboerrum.

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov der med reference til bestyrelsen arbejder med forskellige aktuelle aktiviteter.

Festudvalget er dog et stående udvalg, der sørger for at der afholdes mindst én beboerfest om året.