Fælles gårdhave

Gården bag ejendommen er et fælles anlæg, der drives af Hesteskokarréens Gårdlaug, hvis medlemmer er ejendommene omkring den. Udgifterne i forbindelse med gårdanlæggets drift betaler man som en del af sine fællesudgifter til ejerforeningen.

Alle arealer i gården er til fælles afbenyttelse ligesom alt inventar er fælles gods. - Der findes således ikke noget i gården der er privat.

Gårdanlægget renholdes af et gårdmandsfirma der også står for pasningen af ”det grønne”, men beboerne skal selv sørge for at holde orden med inventar, legesager, grills mv. Sørg for at efterlade sandkasserne tildækkede, da der desværre er katte der ynder at bruge dem som toilet.

Bemærk at ordensreglerne foreskriver at der er ikke må foregå støjende adfærd i gården mellem kl. 22.00 – 8.00. Det gælder også selskabelige sammenkomster.

Kontakt til gårdlauget kan enten ske direkte til gårdlaugets bestyrelse eller mest hensigtsmæssigt gennem ejerforeningens bestyrelse, der er repræsenteret i gårdlaugets bestyrelse.

Se mere detaljeret information om gårdlaugets historie og aktuelle forhold ved at klikke på Gårdhaven i oversigten til venstre.

Ordensregler for gårdanlæggets benyttelse. Tilbage til øvrige Regler