Fælles arealer i huset

De fælles arealer i huset omfatter for- og bagtrapper, kælder og loftsgange, samt åbne loftsarealer. Her er det af hensyn til brandfare og benyttelse som flugtvej ikke tilladt at henstille private ejendele. Hvis arealerne flyder med private ejendele vil de ikke blive rengjort. Desuden gælder det, at ejendele en beboer ikke selv kan finde plads til i sin lejlighed eller pulterrum ikke med rimelighed skal være til gene for øvrige beboere.

Disse ejendele vil blive fjernet uden varsel!

Barne- og klapvogne, der er i brug dagligt, må dog anbringes nederst i opgangen efter nærmere aftale med viceværten. Dette gælder altså ikke cykler!


Tilbage til øvrige
Regler