Ejerforeningens drift og ledelse

Som i de fleste foreninger varetages foreningens interesser af en bestyrelse. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed. Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmerne findes under
Kontaktadresser

Bestyrelsens opgaver er defineret i foreningens vedtægter, som også rummer bestemmelser om den enkelte ejers rettigheder og pligter i forhold til foreningen. I 1999 blev et nyt sæt moderniserede vedtægter godkendt og tinglyst. Det er dog stadig tør læsning, men juridisk set forudsættes det, at man som ejerlejlighedsejer er bekendt med indholdet.

Bestyrelsens generelle holdning har igennem mange år været, at det, set på lidt længere sigt, er mest økonomisk løbende at opretholde en høj vedligeholdelsesstandard for ejendommen, i forhold til at lade tingene forfalde. Alligevel vil der set over en årrække kunne forekomme større vedligeholdelsesarbejder, der er så omfattende, og som ikke kan deles op i etaper, at det kan blive nødvendigt med ekstraordinære bidrag. Sådanne renoveringer besluttes selvfølgelig af generalforsamlingen.