Dørtelefonanlægget

Ejerforeningens bestyrelse har besluttet at fra 1. december 2011 ændres dørtelefonskiltene ved indflytning af ny beboere til kun at angive sal og side. Dog kan ejeren af en lejlighed anmode om at få sit navn på dørtelefonen.

ostvæsenet anvender alene navneskiltene i postkasseanlægget og det er derfor vigtigt at ny beboere henvender sig til viceværten, for at få dette navneskilt ændret.

Bestyrelsen har besluttet at der ikke må sidde påklistrede navnemærkater på dørtelefontavlerne og har i den forbindelse pålagt viceværten at fjerne påsatte mærkater.

Tilbage til øvrige
Regler