Fællesbidrag

Foreningens driftsomkostninger dækkes af det månedlige fællesbidrag, der beregnes efter ejerlejlighedernes fordelingstal. Fordelingstallet er tinglyst ved foreningens oprettelse og svarer ca. til antallet af m2. Bidraget har gennem en årrække ligget på gennemsnittet for sammenlignelige ejerlejlighedsforeninger.

Se:
Budget og Regnskab


Sammen med fællesbidraget opkræves der á konto betaling for rumopvarmning, der efter den ny lov beregnes ved individuel måling af varmeforbrug i de enkelte lejligheder.

Se:

Aflæsning af varmeforbrug
Varmemåling