Regler for anvendelse af beboerrummet, Mejeriet

Formål:
Hovedformålet er at tilbyde ejendommens beboere et beboerrum, der kan fremme det sociale samvær blandt ejendommens beboere. Lokalet vil ligeledes kunne bruges til private lukkede arrangementer.

Principper for anvendelse:
For alle arrangementer gælder den almindelige husorden, hvorefter der skal være ro mellem kl. 23.00 og 07.00. Festlige sammenkomster med mange deltagere skal derfor af hensyn til naboerne slutte kl. 23 og kan derefter fortsætte i beboerens egen lejlighed.

Der skelnes mellem:
*
Fælles arrangementer der er åbne for alle beboere, og som på behørig vis skal være annonceret for alle.
*
Private arrangementer der er lukket for andre end de inviterede personer.

Booking:
Beboerrummet kan kun bookes af ejendommens beboere.
Private arrangementer kan kun bookes som enkeltstående arrangementer.
Ligeledes kan alle arrangementer der ønskes afholdt på fredage og lørdage kun bookes som enkeltstående arrangementer.

Pris og depositum:
Afholdelse af fælles arrangementer er gratis.
Afholdelse af private arrangementer koster 200 kr.

Ved udlevering af nøgle erlægges et depositum på 500 kr. til hel eller delvis dækning af opståede skader. Depositum minus gebyret på 200 kr. udbetales efter at lokalets stand er godkendt af lokalebestyreren.

Ansvarlig bruger:
Den beboer der har booket lokalet står som ansvarshavende bruger. Der kan ved ethvert arrangement kun være én ansvarshavende bruger.

Den ansvarshavende bruger er forpligtet til at overholde de nærmere bestemte retningslinjer for brugen af lokalet, herunder kontakt med bestyrer, oprydning og rengøring af lokalet efter brug, mv.

Ved private arrangementer er den ansvarlige bruger erstatningspligtig for skader opstået i forbindelse med brugen.

Lokalets anvendelse:
Lokalet må ikke anvendes i kommercielt øjemed.
Lokalet kan anvendes til formål som dets udstyr og indretning er beregnet til. Anvendelse til overnatning, værksted el.lign. er således ikke tilladt.
Lokalet må kun benyttes i det tidsrum det er booked til.
Unødig støjende adfærd skal undgås.
Lokalet skal være aflåst når det ikke benyttes og når der ikke er beboere tilstede i rummet.
Lokalet skal være rengjort senest næste dag kl. 10. Efterfølgende besigtigelse, returnering af nøgle til lokalebestyreren samt udbetaling af depositum skal aftales med lokalebestyreren.

Drift og tilsyn:

Bestyrelsen udpeger en lokalebestyrer, der er ansvarlig for booking og daglig drift af lokalet. Den ansvarlige bruger skal rette sig efter den lokaleansvarliges anvisninger.

Praktiske informationer om beboerrummet kan ses her.