Beboerrum: Mejeriet

Praktiske informationer om beboerrummet kan ses her.

Regler for booking og benyttelse kan ses her.

Udlånsseddel der udleveres af lokalebestyrer til låner ved lånets start kan ses her.

Oversigt over hvornår Mejeriet er optaget kan ses her.