Vedtægter

Ejerforeningen har udarbejdet sine egne individuelle vedtægter som er blevet tinglyst. Købere skal således være opmærksomme på at det ikke er de såkaldte ”standardvedtægter” der er gældende for vores forening.

Alle ejere er forpligtet til at have kendskab vedtægternes ordlyd.

Klik her for at se
ejerforeningens vedtægter.

Vær opmærksom på at kun kopi af originaldokumentet med stempelmærker er det officielt gældende.