Aflæsning af varme, el og gas.

El og gas afregnes ved fraflytning med energileverandøren og den ny ejer tilmelder sig samme steds.

Ejendommens varmeregnskab følger kalenderåret og først derefter kan det udarbejdes for den enkelte lejlighed, idet nemlig beregningen ikke alene sker på basis af det individuelle forbrug, men også på grundlag af det samlede forbrug i huset.

Varmeregnskabet er et mellemværende med ejerforeningen, men køber og sælger må indbyrdes aftale hvorledes varmeregnskabet skal opgøres.

Det vil derfor være naturligt at indføje en passus i slutsedlen om at refusionsopgørelsen skal medtage fordelingen af udgifterne til varme.

Aflæsning af varmefordelingsmålerne på radiatorerne foretages af Brunata A/S via fjernaflæsning idet målerdata trådløst transmitteres til Brunatas udstyr. Brunata behøver således ikke have adgang til lejligheden for at opgøre varmeforbruget.

Brunata skal anmodes at udarbejde et delt årsregnskab i forbindelse med handel af lejlighed.

Klik her hvis du vil vide mere om:
Brunatas elektroniske varmefordelingsmålere
Kontakt Brunata A/S