Forsikring

Ved ejendomshandler kræves ofte oplysning om ejendommens forsikringsforhold.

Desværre er vores forsikringspolice meget omfattende og kan derfor ikke gengives her.

Ved omlægning af lån og ved salg kræves undertiden at man leverer en kopi af policen, som i givet fald må rekvireres hos forsikringsselskabet eller hos administrator.

Man skal være opmærksom på at forsikringen vedrører Ejerforeningen / den fælles del af ejendommen og at den ikke vedrører de forhold som en almindelig husstandsforsikring omfatter.

Klik her hvis du vil have oplyst forsikringsselskab og policenr.


Klik her hvis du vil vide mere om
forsikringsforhold generelt for ejer og for forening