Energimærke

Det er ved lov bestemt, at ved salg af ejendom, herunder ejerlejligheder, skal der foreligge et energimærke, ifølge energimærkeordningen (EMO) udarbejdet af et certificeret firma, hvor ejendommens energimæssige status dokumenteres. Sælgers ejendomsmægler vil typisk oplyse køber herom.

Ejerforeningen har ultimo 2009 fået udarbejdet et energimærke hos firmaet Alectia, der vil gælde de næste 5 år.

Nærmere oplysninger kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside, hvor det også vil være muligt at søge direkte på energimærket for vores ejendom: www.ens.dk og www.ens.dk/da-DK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/Energimaerkning/Find_dit_energimærke/Sider/Forside.aspx

Du kan også se og hente energimæket for vores ejendom her.