Ejerforeningen

Ejendommen blev i 1972 udstykket i ejerlejligheder og Ejerlejlighedsforeningen GamleChristianshavn blev dannet med tinglyste vedtægter. Vedtægterne blev i 1999 gennemgribende revideret og tinglyst på ny, idet der ikke er tale om et sæt standardvedtægter jf. Lov om Ejerlejlighedsforeninger.

Fra starten var der kun få medlemmer af foreningen der som ejere også boede i huset, idet ejeren af ”restejendommen” stadig måtte opretholde lejemålene til beboerne i lejelejlighederne.

Efter få år udgjorde de herboende ejere dog et tilstrækkeligt antal til, at det reelt blev indehaverne af ejerlejlighederne der selv forvaltede ejendommen med behørigt hensyn til beboerne i lejelejlighederne. Der er i dag under ti af de gamle lejemål tilbage.

Ejendommens drift varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der er på valg på den årlige generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed.