Amager Fælled

Sydøst for Islands Brygge og kun 5 minutter på cykel fra Gamle Christianshavn ligger der for en storby et enestående naturområde -. Amager Fælled.

Størstedelen af det ca. 350 ha store område, hed oprindelig Sundby Overdrev og tjente som græsningsareal for Amager-bøndernes kreaturer helt op til 1920.

I 1600-tallet rykkede militæret ind og beslaglagde den nordlige del af området til skydebaner for hærens artilleri. - Først i 1964 opgav militæret området, men på de lange stier og veje, der gennemskærer området, kan man stadig støde på skilte, der advarer om "at berøring og opsamling af ammunitionsdele er forbudt og livsfarligt."

I årene 1956-73 blev Fælleden væsentligt udvidet, da man opfyldte hele det sydvestlige hjørne af havneløbet ned mod Sjællandsbroen med lossepladsaffald.

Siden har Amager Fælled stort set ligget uberørt og fremstår i dag som et enestående stykke varieret natur med skov, krat, strandeng og hede. Dette har gjort området til hjemsted for et rigt dyre- og planteliv.

Kort fortalt kan man sige, at der er mange muligheder i og omkring Gamle Christianshavn.