Passagen

Vores ejendom adskiller sig fra de fleste andre ved det karakteristiske ”indhak” i gadebilledet, en klassisk ”cul de sac”, som der er nogle få tilbage af i København. Hos os er den oprindelige udformning blevet bevaret, idet mere snævre arealforhold ved andre ejendomme har betydet, at haveanlæggene er blevet ryddet, så der kunne blive adgang for redningskøretøjer.

Vor ældste beboer som har boet i huset. siden det blev færdigbygget i 1916, fortæller, at vores ”indhak” i daglig tale altid er blevet kaldt Passagen

Det er er også vores ejendoms grundplan, der giver hele karréen sin karakteristiske facon set i fugleperspektiv, hvorfor byfornyelsesarkitekterne i forbindelse med saneringen i slutningen af 1980´erne omtalte karréen som ”Hesteskokarréen” – et navn vi også fandt passende for vores gårdlaug.

Også haveanlægget i Passagen har fået et navn: Anlægget med de symmetrisk anlagte bede har i folke-munde af nyerere dato fået navnet ”Mini-Versailles”. Anlægget fremstår i dag med nyrenoveret smedejernshegn og to træer, således som arkitekt H. Alf Hansen skitserede det på hans facadetegning fra 1907.